Bransjeløsning for hoteller og overnattingssteder

Ved et overnattingssted forventes det at det er enkelt å sortere. Tilgjengelighet og merking på fellesområder og rom er avgjørende for å lykkes. Ved en optimal avfallsløsning kan de ansatte konsentrere seg om gjestene og daglig drift. Ragn-Sells tar seg av avfallshåndteringen, slik at de ansatte kan bruke tid på kundeservice.

Ryddig for hotellet - ryddig for miljøet

Gjennomtenkte og utprøvde løsninger for avfallshåndtering på hoteller og overnattingssteder hjelper de ansatte med å holde det ryddig og rent. Ragn-Sells har mange års erfaring med optimalisering av avfallsløsninger for overnattingssteder, som tilrettelegger for god hygiene. Vi skreddersyr løsninger for mottak av avfall, med effektive avfallsrom og avfallsstasjoner.

Vi ser en begynnelse der andre ser en slutt, vi streber alltid etter å gjenvinne mest mulig av avfallet til nye produkter og materialer. Matavfall blir til biomasse, som igjen kan foredles til biogass. Plastfolie blir til ny plast. Papp blir til nye produkter av papp, slik bidrar vi til et mer sirkulært samfunn.

Vi hjelper deg med å forbedre avfallshåndteringen på hoteller og overnattingssteder.

Overnattingssteder har ulike behov

Hoteller og overnattingssteder er ulike både med tanke på størrelse, utforming og beliggenhet. Noen har tilgang eget eller felles avfallsrom, andre benytter uterom eller andre arealer til oppbevaring av avfall.

Behovet for hygiene, kontroll og dokumentasjon gjeldende avfallsmengder og sortering er økende. Både på grunn av HMS, dokumentering av miljøeffekter og kontroll på kostnader. Våre rapporter og statistikker dokumenterer oppdrag, kostnader, avfallsvolum og sorteringsgrad. Vi tilbyr standardrapporter, som enkelt kan lastes ned fra vår gratis kundeportal og benyttes som dokumentasjon til myndighetene m.m. Skreddersydde rapporter kan bestilles ved behov.

Hva kan inngå i en avfallsløsning for hoteller og overnattingssteder?

Kartlegging av behov
Design av tilpasset avfallsløsning
Tømming og rengjøring av fettutskiller
Grunnleggende kurs innen avfall
Opplæring på stedet og tilpasset kursing
Tilpasset sorteringsguide og merking
Behandling av sensitive dokumenter
Kildesorteringsmøbler i ulike design
Nødvendig dokumentasjon og rapporter
Planlagt oppfølgning
Kundeportal for enklere bestillinger

Gode og utprøvde bransjeløsninger

Skreddersydde avfallsrom og avfallsstasjoner
Funksjonelle avfallsrom gjør det lettere å håndtere avfallet i hverdagen. Vi har mange forskjellige typer løsninger for å optimalisere logistikken rundt avfallet.

Guide for kildesortering
Overnattingsstedet vil få en tilpasset guide for kildesortering, slik at alle forstår hvorfor sortering er viktig, og hvordan de ulike avfallstypene skal sorteres.

Tømming og rengjøring av fettutskiller
En vanlig løsning for våre kunder er tømming og rengjøring etter faste intervaller i henhold til lokale forskrifter, og ekstra ved behov.

Grunnleggende kurs innen avfall og miljø
Kurset støtter opp under din bedrifts ISO-sertifisering gjennom å øke de ansattes bevissthet rundt miljøspørsmål.

Dokumentasjon og rapportering
Bedriften vil lettere kunne nå sine miljømål med god dokumentasjon og rapportering. Skreddersydde rapporter kan spesialbestilles ved behov, gratis standardrapporter i vår kundeportal er alltid inkludert.

Alt tilpasses
Vårt motto er knirkefri avfallshåndtering, vårt mål er fornøyde kunder som tar miljøet på alvor. Derfor tilpasser vi løsninger etter deres behov.

Komprimerende utstyr

Komprimere

Ved å komprimere avfall kan antall transporter reduseres kraftig. vi hjelper deg med riktig utstyr.

Ragn-Sells kundeportal

Kundeportal

I kundeportalen kan du administrere avfallshåndteringen digitalt, alle våre kunder har tilgang til denne gratis.

Kurs om avfall og miljø

Kurs

Grunnleggende kurs om avfall og miljø gjennomføres digitalt og støtter opp under din bedrifts ISO-sertifisering.

Nasjonal merkeordning

Merking

Ragn-Sells benytter nasjonal merkeordning for avfall, her finner du mer informasjon om merking og kildesortering.

Kontakt drift og logistikk

Tabellen inneholder kontaktopplysninger.
Booking båt 55104100
Booking biltransport 55104300
E-post havbruk@ragnsells.com

Beredskapstjenester kan bestilles på respektive telefonnumre etter klokken 16.00.

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)