Bransjeløsning for lager og logistikk

Innen lager og logistikk oppstår store mengder avfall, og det er viktig at avfallsflyten og kildesorteringen fungerer. Ved en optimal avfallsløsning kan de ansatte konsentrere seg om daglig drift, med visshet om at avfallet som sorteres sendes til gjenvinning. Ragn-Sells har lang erfaring med, og gode løsninger for avfallet som oppstår i bransjen.

Ryddig for lageret - ryddig for miljøet

Gjennomtenkte og utprøvde løsninger for avfallshåndtering innenfor lager og logistikk, hjelper de ansatte til å holde arealene ryddige og rene. Vi skreddersyr løsninger for mottak av avfall både ute og inne, med korrekt utstyr.

Ragn-Sells ser en begynnelse der andre ser en slutt, vi streber alltid etter å gjenvinne mest mulig av avfallet til nye produkter og materialer. Papp blir til ny papp. Plastfolie blir til ny plast. Rent trevirke blir til sponplater, på denne måten sparer vi jomfruelige ressurser.

Vi hjelper deg med å forbedre avfallshåndteringen innen lager og logistikk.

Lokasjoner har ulike behov

Lagerbygninger og liknende er ulike både med tanke på størrelse, utforming og beliggenhet. Mange har store ute- og innearealer, som krever gjennomtenkte og utprøvde avfallsløsninger.

Behovet for kontroll og dokumentasjon gjeldende avfallsmengder og sortering er økende i bransjen. Både på grunn av HMS, dokumentering av miljøeffekter og kontroll på kostnader. Våre rapporter og statistikker dokumenterer oppdrag, kostnader, avfallsvolum og sorteringsgrad. Vi tilbyr standardrapporter, som enkelt kan lastes ned fra vår gratis kundeportal og benyttes som dokumentasjon til myndighetene m.m. Skreddersydde rapporter kan bestilles ved behov.

Hva kan inngå i en avfallsløsning for lager og logistikk?

Kartlegging av behov
Design av tilpasset avfallsløsning
Grunnleggende kurs innen avfall
Opplæring på stedet og tilpasset kursing
Tilpasset sorteringsguide og merking
Nødvendig dokumentasjon og rapporter
Planlagt oppfølgning
Kundeportal for enklere bestillinger

Gode og utprøvde bransjeløsninger

Skreddersydde avfallsrom og sorteringsstasjoner
Funksjonelle avfallsrom, sorteringsstasjoner og utearealer gjør det lettere å håndtere avfallet i hverdagen. Vi har mange forskjellige typer løsninger og utstyr for å optimalisere logistikken rundt avfallet.

Guide for kildesortering og merking
Bedriften vil få en tilpasset guide for kildesortering, slik at alle forstår hvorfor sortering er viktig, og hvordan de ulike avfallstypene skal sorteres. All merking korresponderer med guiden, vi benytter nasjonal standard for merking.

Grunnleggende kurs innen avfall og miljø
Kurset støtter opp under din bedrifts ISO-sertifisering gjennom å øke de ansattes bevissthet rundt miljøspørsmål.

Grønn mann
Utvidet opplæring, kursing og oppfølgning fra en samarbeidspartner i det daglige. Større enheter har mulighet for å leie en «grønn mann» som hjelper til med avfallshåndteringen.

Dokumentasjon og rapportering
Lokasjoner vil lettere kunne nå sine miljømål med god dokumentasjon og rapportering. Skreddersydde rapporter kan spesialbestilles ved behov, gratis standardrapporter i vår kundeportal er alltid inkludert.

Alt tilpasses
Vårt motto er knirkefri avfallshåndtering, vårt mål er fornøyde kunder som tar miljøet på alvor. Derfor tilpasser vi løsninger etter deres behov.

Komprimerende utstyr

Komprimere

Ved å komprimere avfall kan antall transporter reduseres kraftig. vi hjelper deg med riktig utstyr.

Ragn-Sells kundeportal

Kundeportal

I kundeportalen kan du administrere avfallshåndteringen digitalt, alle våre kunder har tilgang til denne gratis.

Nasjonal merkeordning

Merking

Ragn-Sells benytter nasjonal merkeordning for avfall, her finner du mer informasjon om merking og kildesortering.

Sirkulære løsninger

Sirkulært

Vi leter alltid etter gode løsninger for avfallet. Så mye som mulig skal gjenvinnes, vi tilbyr sirkulære løsninger for en rekke typer avfall.

Kontakt drift og logistikk

Tabellen inneholder kontaktopplysninger.
Booking båt 55104100
Booking biltransport 55104300
E-post havbruk@ragnsells.com

Beredskapstjenester kan bestilles på respektive telefonnumre etter klokken 16.00.

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)