Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Bromerte flammehemmere, farlige komponenter

Brominated flame retardants, hazardous components

Her finner du informasjon om avfallstypen bromerte flammehemmere, farlige komponenter.

Bromerte flammehemmere, farlige komponenter
Bilde av bromerte flammehemmere, farlige komponenter.

7155

Last ned fraksjonsmerke for Bromerte flammehemmere, farlige komponenter
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 65,29 kb

Ja takk bromerte flammehemmere, farlige komponenter

  • Farlige komponenter fjernet fra kassert utstyr (EE-avfall) som inneholder bromerte flammehemmere

Nei takk bromerte flammehemmere, farlige komponenter

  • Andre isolasjonsmaterialer som inneholder bromerte flammehemmere
  • Andre avfallstyper

Videre behandling av bromerte flammehemmere, farlige komponenter

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Produktgrupper bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere finnes hovedsakelig i 3 produktgrupper:

  1. Plastmaterialer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) som kretskort i datautstyr, pc-eksteriør, tv`er, mobiltelefoner, kontakter og brytere
  2. Isolasjonsmaterialer av plast, som EPS (ekspandert polystyren), XPS (ekstrudert polystyren) og cellegummi
  3. Transportmidler i form av myk og hard plast, tekstiler, elektronikk, ledninger og liknende

Bromerte flammehemmere kan også finnes i tyngre tekstiler, tepper og stoppede møbler. Grenseverdi er 2500 mg/kg for bromerte flammehemmere.

Forslag EAL-kode

Type EAL
Farlige komponenter som er fjernet fra kassert utstyr (EE-avfall) 160215
Isolasjonsmaterialer (cellegummi, PE skummatter og isolasjonsplater av EPS) 170603

Generell informasjon bromerte flammehemmere, farlige komponenter

Avfallsstoffnummer 7155
Avfallstype Bromerte flammehemmere, farlige komponenter
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160215
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig