Bromerte flammehemmere, isolasjonsmaterialer

Brominated flame retardants, insulation materials

Her finner du generell informasjon om sortering av bromerte flammehemmere, isolasjonsmaterialer. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Bromerte flammehemmere, isolasjonsmaterialer
Bromerte flammehemmere, isolasjonsmaterialer
Bilde av bromerte flammehemmere, isolasjonsmaterialer.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7155

Dokumenter for nedlastning
Ja takk bromerte flammehemmere, isolasjonsmaterialer Ja
  • Isolasjonsmaterialer som inneholder bromerte flammehemmere
  • Cellegummi
  • PE skumplater/PE skummatter
  • Tunnelmatter/tunnelduker
  • Isolasjonsplater av EPS
Nei takk bromerte flammehemmere, isolasjonsmaterialer Nei
  • Farlige komponenter fjernet fra kassert utstyr (EE-avfall) som inneholder bromerte flammehemmere
  • Andre avfallstyper

Videre behandling av bromerte flammehemmere, isolasjonsmaterialer

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Produktgrupper bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere finnes hovedsaklig i 3 produktgrupper:

  1. Plastmaterialer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) som kretskort i datautstyr, pc-eksteriør, tv`er, mobiltelefoner, kontakter og brytere
  2. Isolasjonsmaterialer av plast, som EPS (ekspandert polystyren), XPS (ekstrudert polystyren) og cellegummi
  3. Transportmidler i form av myk og hard plast, tekstiler, elektronikk, ledninger og liknende

Bromerte flammehemmere kan også finnes i tyngre tekstiler, tepper og stoppede møbler. Grenseverdi er 2500 mg/kg for bromerte flammehemmere.

Forslag EAL-kode

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder.
Type EAL
Farlige komponenter som er fjernet fra kassert utstyr (EE-avfall) 160215
Isolasjonsmaterialer (cellegummi, PE skummatter og isolasjonsplater av EPS) 170603

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 7155
Avfallstype Bromerte flammehemmere, isolasjonsmaterialer
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 170603
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig