Bensin

Gasoline

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av bensin (drivstoff og fyringsolje, bensin). Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Drivstoff og fyringsolje, bensin
Drivstoff og fyringsolje, bensin
Bilde av drivstoff og fyringsolje, bensin.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7023

Dokumenter for nedlastning
Ja takk bensin Ja
  • Bensin
Nei takk bensin Nei
  • Diesel
  • Jetdrivstoff
  • Parafin
  • Fyringsolje nummer 1
  • Andre fyringsoljer
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av bensin

Energigjenvinning der avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner avfall, må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Fraksjonsnummer 7023
Avfallstype Bensin
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 130702
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 1203