Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Bensin

Gasoline

Her finner du informasjon om avfallstypen bensin (drivstoff og fyringsolje, bensin). Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Drivstoff og fyringsolje, bensin
Bilde av drivstoff og fyringsolje, bensin

7023

Last ned fraksjonsmerke for Bensin
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 66,85 kb

Ja takk bensin

  • Bensin

Nei takk bensin

  • Diesel
  • Jetdrivstoff
  • Parafin
  • Fyringsolje nummer 1
  • Andre fyringsoljer
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av bensin

Energigjenvinning der avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner avfall, må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Avfallsstoffnummer 7023
Avfallstype Bensin
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 130702
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 1203