Drivstoff og fyringsolje, blandinger

Fuel and heating oil, mixtures

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av drivstoff og fyringsolje, blandinger. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Drivstoff og fyringsolje, blandinger
Drivstoff og fyringsolje, blandinger
Bilde av drivstoff og fyringsolje, blandinger.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7023

Dokumenter for nedlastning
Ja takk drivstoff og fyringsolje, blandinger Ja
  • Bensin
  • Diesel
  • Jetdrivstoff
  • Parafin
  • Fyringsolje nummer 1
  • Andre fyringsoljer
Nei takk drivstoff og fyringsolje, blandinger Nei
  • Ren bensin eller diesel
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av drivstoff og fyringsolje, blandinger

Energigjenvinning der avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner avfall, må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Fraksjonsnummer 7023
Avfallstype Drivstoff og fyringsolje, blandinger
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 130703
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 1993