Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Drivstoff og fyringsolje, blandinger

Fuel and heating oil, mixtures

Her finner du informasjon om avfallstypen drivstoff og fyringsolje, blandinger. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Drivstoff og fyringsolje, blandinger (herunder bensin og diesel)
Bilde av drivstoff og fyringsolje, blandinger (herunder bensin og diesel).

7023

Last ned fraksjonsmerke for Drivstoff og fyringsolje, blandinger
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,86 kb

Ja takk drivstoff og fyringsolje, blandinger

  • Bensin
  • Diesel
  • Jetdrivstoff
  • Parafin
  • Fyringsolje nummer 1
  • Andre fyringsoljer

Nei takk drivstoff og fyringsolje, blandinger

  • Ren bensin eller diesel
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av drivstoff og fyringsolje, blandinger

Energigjenvinning der avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner avfall, må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Avfallsstoffnummer 7023
Avfallstype Drivstoff og fyringsolje, blandinger
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 130703
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer 1993