Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Impregnert trevirke, CCA

Impregnated wood, CCA

Her finner du informasjon om avfallstypen impregnert trevirke, CCA. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Impregnert trevirke, CCA
Bilde av impregnert trevirke, CCA.

7098

Last ned fraksjonsmerke for Impregnert trevirke, CCA
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,58 kb

Ja takk impregnert trevirke, cca

  • CCA-impregnert trevirke
  • Kobberimpregnert trevirke

Nei takk impregnert trevirke, cca

  • Kreosotimpregnert trevirke som jernbanesviller, lyktestolper m.m
  • Gips
  • Gjenstander av metall, stein o.l som kan ødelegge utstyr
  • Siporex
  • Asfalterte plater

Videre behandling av impregnert trevirke, cca

Energigjenvinning der avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner avfall, må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Annet

Vi gjør oppmerksom på at Kebony wood per dags dato ikke er definert som farlig avfall, og skal sorteres som blandet avfall.

Avfallsstoffnummer 7098
Avfallstype Impregnert trevirke, CCA
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 170204
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig