Impregnert trevirke, CCA

Impregnated wood, CCA

Her finner du generell informasjon om sortering av impregnert trevirke, CCA. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Impregnert trevirke, CCA
Impregnert trevirke, CCA
Bilde av impregnert trevirke, CCA.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7098

Dokumenter for nedlastning
Ja takk impregnert trevirke, cca Ja
  • CCA-impregnert trevirke
  • Kobberimpregnert trevirke
Nei takk impregnert trevirke, cca Nei
  • Kreosotimpregnert trevirke som jernbanesviller, lyktestolper m.m
  • Gips
  • Gjenstander av metall, stein o.l som kan ødelegge utstyr
  • Siporex
  • Asfalterte plater

Videre behandling av impregnert trevirke, cca

Energigjenvinning der avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner avfall, må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Annet

Vi gjør oppmerksom på at Kebony wood per dags dato ikke er definert som farlig avfall, og skal sorteres som blandet avfall.

Fraksjonsnummer 7098
Avfallstype Impregnert trevirke, CCA
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 170204
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig