Impregnert trevirke, kreosotimpregnert

Impregnated wood, creosote

Her finner du generell informasjon om sortering av impregnert trevirke, kreosotimpregnert. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Impregnert trevirke, kreosotimpregnert
Impregnert trevirke, kreosotimpregnert
Bilde av impregnert trevirke, kreosotimpregnert.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7154

Dokumenter for nedlastning
Ja takk impregnert trevirke, kreosotimpregnert Ja
  • Kreosotimpregnert trevirke som jernbanesviller, telefonstolper, lyktestolper m.m
Nei takk impregnert trevirke, kreosotimpregnert Nei
  • Asfalterte plater
  • Andre avfallstyper

Videre behandling av impregnert trevirke, kreosotimpregnert

Energigjenvinning der avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner avfall, må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Fraksjonsnummer 7154
Avfallstype Impregnert trevirke, kreosotimpregnert
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 170204
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig