Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Impregnert trevirke, kreosotimpregnert

Impregnated wood, creosote

Her finner du informasjon om avfallstypen impregnert trevirke, kreosotimpregnert. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Impregnert trevirke, kreosotimpregnert
Bilde av impregnert trevirke, kreosotimpregnert.

7154

Last ned fraksjonsmerke for Impregnert trevirke, kreosotimpregnert
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,87 kb

Ja takk impregnert trevirke, kreosotimpregnert

  • Kreosotimpregnert trevirke som jernbanesviller, telefonstolper, lyktestolper m.m

Nei takk impregnert trevirke, kreosotimpregnert

  • Asfalterte plater
  • Andre avfallstyper

Videre behandling av impregnert trevirke, kreosotimpregnert

Energigjenvinning der avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner avfall, må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Avfallsstoffnummer 7154
Avfallstype Impregnert trevirke, kreosotimpregnert
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 170204
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig