Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler

Insulation containing hazardous blowing agents

Her finner du informasjon om avfallstypen isolasjon med miljøskadelige blåsemidler.

Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler
Bilde av isolasjon med miljøskadelige blåsemidler.

7157

Last ned fraksjonsmerke for Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 63,61 kb

Ja takk isolasjon med miljøskadelige blåsemidler

  • Isolasjonsmaterialer som inneholder miljøskadelige blåsemidler som KFK, HKFK og HFK
  • For eksempel PUR-skum (polyuretan skum) og XPS fra kjølerom/fryserom, kuldemøbler, garasjeporter, sandwichplater/sandwichelementer produsert før 2004, isoblokker produsert før 2004 m.m

Nei takk isolasjon med miljøskadelige blåsemidler

  • Isolasjonsmaterialer som inneholder bromerte flammehemmere
  • Andre avfallstyper

Videre behandling av isolasjon med miljøskadelige blåsemidler

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Annet

XPS-plater og paneler med PUR-skum bør analyseres for KFK og HKFK i objekter som er produsert fram til 2003. Det er avfallsbesitters ansvar å dokumentere om avfallet er klassifisert som farlig avfall.

Avfallsstoffnummer 7157
Avfallstype Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 170603
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig