Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler

Insulation containing hazardous blowing agents

Her finner du generell informasjon om sortering av isolasjon med miljøskadelige blåsemidler. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler
Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler
Bilde av isolasjon med miljøskadelige blåsemidler.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7157

Dokumenter for nedlastning
Ja takk isolasjon med miljøskadelige blåsemidler Ja
  • Isolasjonsmaterialer som inneholder miljøskadelige blåsemidler som KFK, HKFK og HFK
  • For eksempel PUR-skum (polyuretan skum) og XPS fra kjølerom/fryserom, kuldemøbler, garasjeporter, sandwichplater/sandwichelementer produsert før 2004, isoblokker produsert før 2004 m.m
Nei takk isolasjon med miljøskadelige blåsemidler Nei
  • Isolasjonsmaterialer som inneholder bromerte flammehemmere
  • Andre avfallstyper

Videre behandling av isolasjon med miljøskadelige blåsemidler

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Sandwichelementer produsert etter 2004

Sandwichelementer som er produsert etter 2004 sorteres som ordinære sandwichelementer.

Sandwichelementer

Generell informasjon

Annet

XPS-plater og paneler med PUR-skum bør analyseres for KFK og HKFK i objekter som er produsert fram til 2003. Det er avfallsbesitters ansvar å dokumentere om avfallet er klassifisert som farlig avfall.

Fraksjonsnummer 7157
Avfallstype Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 170603
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig