Forurensede masser

Polluted construction site waste

Her finner du informasjon om avfallstypen forurensede masser. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Forurensede masser
Forurensede masser
Bilde av forurensede masser.
Avfallsgruppe

Masser

Fraksjonsnummer

1604

Dokumenter for nedlastning
Ja takk forurensede masser Ja
  • Forurenset stein
  • Forurenset grus
  • Forurenset jord
  • Forurenset betong
  • Herdet mørtel
  • Isoblokker produsert etter 2004
  • Ren Leca
Nei takk forurensede masser Nei
  • Mørtel som ikke er herdet
  • Isoblokker produsert før 2004
  • Andre typer avfall

Videre behandling av forurensede masser

Forurensede masser deponeres.

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 1604
Avfallstype Forurensede masser