Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Rene masser

Clean construction site waste

Her finner du informasjon om rene masser. Rene masser må leveres med egenerklæring. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Rene masser
Bilde av rene masser.

1601

Last ned fraksjonsmerke for Rene masser
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,49 kb

Ja takk rene masser

  • Ren stein
  • Ren grus
  • Ren jord
  • Ren betong

Nei takk rene masser

  • Lett forurensede masser
  • Forurensede masser

Videre behandling av rene masser

Brukes til utfyllinger og overdekning i byggeprosjekter, samt på deponier avhengig av kvalitet. Vi krever miljøanalyse av rene masser før mottak, se avfallsforskriften kapittel 9.

Avfallsstoffnummer 1601
Avfallstype Rene masser