Ragn-Sells Rygge (farlig avfall)

Vår avdeling på Rygge tar seg av alt av farlig avfall. Avdelingen ligger i Årvollskogen 37, Moss. Farlig avfall er en utfordring for mange, vi skreddersyr gode løsninger for deg, og sikrer rett behandling av avfallet.

Farlig avfall Ragn-Sells

Hvordan hjelper vi deg med farlig avfall?

Det kreves kunnskap og respekt når denne type avfall skal håndteres. Som kunde hos Ragn-Sells behøver du ikke tenke på dette. Vi tar hånd om alt på en forsvarlig måte når det gjelder innsamling, transport, sortering, viderebehandling. Her finner du mer informasjon om avdelingen, og om farlig avfall.

Telefon 08899
Åpningstider Mandag - fredag 07.00-15.00
E-post 08899@ragnsells.com
Besøksadresse Årvollskogen 37, 1529 Moss
Postadresse Postboks 49, 2001 Lillestrøm

Kart Ragn-Sells Rygge