Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Oljefiltre alle typer

Oil filters all types

Her finner du informasjon om avfallstypen oljefiltre, alle typer. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Oljefiltre, alle typer
Bilde av oljefiltre, alle typer.

7024

Ja takk oljefiltre alle typer

  • Oljefiltre av papp (innsatsfiltre)
  • Oljefiltre med metall
  • Andre typer oljefiltre

Nei takk oljefiltre alle typer

  • Bensin- og dieselfiltre
  • Andre farlige avfallstyper

Gjenvinning av oljefiltre alle typer

Oljefiltre kvernes slik at metallfragmenter kan materialgjenvinnes, resterende energigjenvinnes.

Avfallsstoffnummer 7024
Avfallstype Oljefiltre, alle typer
Farlig avfall Ja
EAL-kode 160107
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig