Oljefiltre av papp, innsatsfiltre

Oil filters made of cardboard

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av oljefiltre av papp, innsatsfiltre. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Oljefiltre av papp, innsatsfiltre
Oljefiltre av papp, innsatsfiltre
Bilde av oljefiltre av papp, innsatsfiltre.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7022

Dokumenter for nedlastning
Ja takk oljefiltre av papp, innsatsfiltre Ja
  • Oljefiltre av papp uten emballasje/filterhus rundt seg
Nei takk oljefiltre av papp, innsatsfiltre Nei
  • Andre typer filtre som metallfiltre
  • Emballasje/filterhus
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av oljefiltre av papp, innsatsfiltre

Innsatsfiltre kvernes slik at filterpapir og olje kan separeres. Filtermasse energigjenvinnes og oljen regenereres til ny olje eller energigjenvinnes.

Fraksjonsnummer 7022
Avfallstype Oljefiltre av papp, innsatsfiltre
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 150202
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig