Oljefiltre med metall

Oil filters with metal

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av oljefiltre med metall. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Oljefiltre med metall
Oljefiltre med metall
Bilde av oljefiltre med metall.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7024

Dokumenter for nedlastning
Ja takk oljefiltre med metall Ja
  • Oljefiltre med metall
Nei takk oljefiltre med metall Nei
  • Innsatsfiltre
  • Filtre av papp
  • Filtertyper med annen type emballasje rundt seg enn metall
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av oljefiltre med metall

Oljefiltre kvernes slik at metaller, filtermasse og olje kan separeres. Metaller materialgjenvinnes, filtermasse energigjenvinnes og oljen regenereres til ny olje eller energigjenvinnes.

Fraksjonsnummer 7024
Avfallstype Oljefiltre med metall
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 150202
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig