Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Oljefiltre med metall

Oil filters with metal

Her finner du informasjon om avfallstypen oljefiltre med metall. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Oljefiltre med metall
Bilde av oljefiltre med metall.

7024

Last ned fraksjonsmerke for Oljefiltre med metall
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 65,50 kb

Ja takk oljefiltre med metall

  • Oljefiltre med metall

Nei takk oljefiltre med metall

  • Innsatsfiltre
  • Filtre av papp
  • Filtertyper med annen type emballasje rundt seg enn metall
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av oljefiltre med metall

Oljefiltre kvernes slik at metaller, filtermasse og olje kan separeres. Metaller materialgjenvinnes, filtermasse energigjenvinnes og oljen regenereres til ny olje eller energigjenvinnes.

Avfallsstoffnummer 7024
Avfallstype Oljefiltre med metall
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 150202
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig