Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Oljefiltre med metall

Oil filters with metal

Her finner du informasjon om avfallstypen oljefiltre med metall. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Oljefiltre med metall
Bilde av oljefiltre med metall.

7024

Ja takk oljefiltre med metall

  • Oljefiltre med metall

Nei takk oljefiltre med metall

  • Innsatsfiltre
  • Filtre av papp
  • Filtertyper med annen type emballasje rundt seg enn metall
  • Andre farlige avfallstyper

Gjenvinning av oljefiltre med metall

Oljefiltre kvernes slik at metallfragmenter kan materialgjenvinnes, resterende energigjenvinnes.

Avfallsstoffnummer 7024
Avfallstype Oljefiltre med metall
Farlig avfall Ja
EAL-kode 150202
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig