Oljefiltre alle typer

Oil filters all types

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av oljefiltre alle typer. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med korrekt håndtering.

Oljefiltre alle typer
Oljefiltre alle typer
Bilde av oljefiltre alle typer.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7024

Dokumenter for nedlastning
Ja takk oljefiltre alle typer Ja
  • Oljefiltre av papp (innsatsfiltre)
  • Oljefiltre med metall
  • Andre typer oljefiltre
Nei takk oljefiltre alle typer Nei
  • Bensin- og dieselfiltre
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av oljefiltre alle typer

Oljefiltre kvernes slik at metaller, filterpapir og olje kan separeres. Metaller materialgjenvinnes, filtermasse energigjenvinnes og oljen regenereres til ny olje eller energigjenvinnes.

Fraksjonsnummer 7024
Avfallstype Oljefiltre, alle typer
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160107
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig