Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Oljefiltre alle typer

Oil filters all types

Her finner du informasjon om avfallstypen oljefiltre, alle typer. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Oljefiltre, alle typer
Bilde av oljefiltre, alle typer.

7024

Last ned fraksjonsmerke for Oljefiltre alle typer
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 65,48 kb

Ja takk oljefiltre alle typer

  • Oljefiltre av papp (innsatsfiltre)
  • Oljefiltre med metall
  • Andre typer oljefiltre

Nei takk oljefiltre alle typer

  • Bensin- og dieselfiltre
  • Andre farlige avfallstyper

Videre behandling av oljefiltre alle typer

Oljefiltre kvernes slik at metaller, filterpapir og olje kan separeres. Metaller materialgjenvinnes, filtermasse energigjenvinnes og oljen regenereres til ny olje eller energigjenvinnes.

Avfallsstoffnummer 7024
Avfallstype Oljefiltre, alle typer
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 160107
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig