Vindusruter med PCB

Vindusruter med PCB

Her finner du informasjon om avfallstypen vindusruter med PCB. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Ja takk, dette kan du sortere som vindusruter med PCB.

  • Vinduer produsert fra 1965 frem til 1975 inneholder PCB
  • Krysspikres stående på pall eller leveres i glasstativ
  • Må leveres hele, sprekker skal tapes
  • Skriv årstall og leverandør på rutene med tusj

Nei takk, dette kan du ikke sortere som vindusruter med PCB.

  • Vindusruter med klorparafin (produsert fra 1975 frem til 1990)
  • Vindusruter med ftalater (produsert fra 1990 frem til 2005)
  • Feilsortering kan medføre høye sorteringstillegg

Behandling vindusruter med PCB

  • Materialgjenvinnes hvis mulig, alternativt destrueres eller deponeres komponenter i henhold til norske lover og forskrifter
Navn Vindusruter med PCB
Avfallsstoffnummer 7211