Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Vindusruter med klorparafiner

Windows containing chlorinated paraffins

Her finner du informasjon om avfallstypen vindusruter med klorparafiner. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Vindusruter med klorparafiner
Bilde av vindusruter med klorparafiner.

7158

Last ned fraksjonsmerke for Vindusruter med klorparafiner
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 65,00 kb

Ja takk vindusruter med klorparafiner

  • Vinduer produsert fra 1975 frem til 1990 kan inneholde klorparafiner

Nei takk vindusruter med klorparafiner

  • Vindusruter med PCB (produsert fra 1965 frem til 1975)
  • Vindusruter med ftalater (produsert fra 1990 frem til 2005)
  • Feilsortering kan medføre høye sorteringstillegg

Videre behandling av vindusruter med klorparafiner

Materialgjenvinnes hvis mulig, alternativt destrueres eller deponeres komponenter i henhold til norske lover og forskrifter.

Viktig informasjon om levering av vindusruter med klorparafiner

  1. Skal krysspikres stående på pall eller leveres i glasstativ, kan også stables i container
  2. Må leveres hele, sprekker skal tapes
  3. Skriv årstall og leverandør på rutene med tusj
Avfallsstoffnummer 7158
Avfallstype Vindusruter med klorparafiner
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 170903
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig