Vindusruter med klorparafiner

Windows containing chlorinated paraffins

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av vindusruter med klorparafiner. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Vindusruter med klorparafiner
Vindusruter med klorparafiner
Bilde av vindusruter med klorparafiner.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7158

Dokumenter for nedlastning
Ja takk vindusruter med klorparafiner Ja
  • Vinduer produsert fra 1975 frem til 1990 kan inneholde klorparafiner
Nei takk vindusruter med klorparafiner Nei
  • Vindusruter med PCB (produsert fra 1965 frem til 1975)
  • Vindusruter med ftalater (produsert fra 1990 frem til 2005)
  • Feilsortering kan medføre høye sorteringstillegg

Videre behandling av vindusruter med klorparafiner

Materialgjenvinnes hvis mulig, alternativt destrueres eller deponeres komponenter i henhold til norske lover og forskrifter.

Viktig informasjon

  1. Vindusrutene skal krysspikres stående på pall eller leveres i glasstativ, kan også stables i container
  2. Må leveres hele, sprekker skal tapes
  3. Skriv årstall og leverandør på rutene med tusj

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 7158
Avfallstype Vindusruter med klorparafiner
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 170903
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig