Vindusruter med ftalater

Windows containing phthalates

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av vindusruter med ftalater. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Vindusruter med ftalater
Vindusruter med ftalater
Bilde av vindusruter med ftalater.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7156

Dokumenter for nedlastning
Ja takk vindusruter med ftalater Ja
  • Vinduer produsert fra 1990 frem til 2005 kan inneholde ftalater
Nei takk vindusruter med ftalater Nei
  • Vindusruter med PCB (produsert fra 1965 frem til 1975
  • Vindusruter med klorparafin (produsert fra 1975 frem til 1990)
  • Feilsortering kan medføre høye sorteringstillegg

Videre behandling av vindusruter med ftalater

Materialgjenvinnes hvis mulig, alternativt destrueres eller deponeres komponenter i henhold til norske lover og forskrifter.

Viktig informasjon

  1. Vindusrutene skal krysspikres stående på pall eller leveres i glasstativ, kan også stables i container
  2. Må leveres hele, sprekker skal tapes
  3. Skriv årstall og leverandør på rutene med tusj

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 7156
Avfallstype Vindusruter med ftalater
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 170903
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig