Ragn-Sells Årvoll (farlig avfall)

Vår avdeling på Årvoll tar seg av alt av farlig avfall. Avdelingen ligger i Årvollskogen 37, Moss. Farlig avfall er en utfordring for mange, vi skreddersyr gode løsninger for deg, og sikrer rett behandling av avfallet.

Farlig avfall Ragn-Sells

Hvordan hjelper vi deg med farlig avfall?

Det kreves kunnskap og respekt når denne type avfall skal håndteres. Som kunde hos Ragn-Sells behøver du ikke tenke på dette. Vi tar hånd om alt på en forsvarlig måte når det gjelder innsamling, transport, sortering, viderebehandling. Her finner du mer informasjon om avdelingen, og om farlig avfall.

Meldepliktig virksomhet storulykke

Her finner du opplysninger som skal meddeles allmenheten i henhold til Storulykke-forskriftens §12 første ledd (meldepliktige virksomheter) for Ragn-Sells AS avdeling for farlig avfall.

Telefon 22800800
Åpningstider Mandag - fredag 07.00-15.00
E-post kundesenter@ragnsells.no
Besøksadresse Årvollskogen 37, 1529 Moss
Postadresse Postboks 453, 1471 Lørenskog

Kontaktpersoner farlig avfall

Ta gjerne kontakt med vår salgsrådgiver dersom du ønsker befaring, rådgivning vedrørende avfallsløsning, avtale eller ved prisforespørsel. Bestillinger kan også gjøres på telefon 22800800 eller e-post kundesenter@ragnsells.no.

Farlig avfall

Jan-Ove Ødegård

Avdelingsleder farlig avfall Rygge

90111940 jan-ove.odegard@ragnsells.com

Kart Ragn-Sells Rygge