Sikkerhetsmakulering - sikker makulering av dokumenter og annet.

Sikkerhetsmakulering

Sensitiv informasjon på avveie kan få store konsekvenser for din bedrift. Vi hjelper deg med å destruere denne informasjonen på en forskriftsmessig og sikker måte.

Sikkerhetsmakulering og innsamling

Vi leverer plomberte beholdere med slisse for innkast. Sikkerhetsklarert personell henter det som skal makuleres, og frakter det trygt til vårt nærmeste anlegg. Anlegget er adgangskontrollert og videoovervåket for å sikre den sensitive informasjonen. Materialet som blir samlet inn blir makulert fortløpende på et godkjent anlegg.

Makulering av papir

Papir fra makulering gjenvinnes til nye papirprodukter. Dette sparer miljøet ettersom det kreves mindre energi, og fører til mindre utslipp av organiske avfallstoffer, ved å resirkulere papir isteden for å produsere nytt.

Makulering av lagringsmedia

Selv om du sletter all informasjon fra en lagringsdisk vil det bestandig være en mulighet for at enkelte kan hente ut denne informasjonen igjen. Sensitiv informasjon på avveie kan ha store konsekvenser på omdømme og økonomi.

Makulering av lagringsmedia omfatter:

  • Harddisker
  • Mobiltelefoner
  • Backup-taper
  • Minnepenner 
  • Disketter
  • M.m

Lagringsmedia makuleres til små fragmenter som gjør det umulig for andre å finne tilbake til den originale informasjonen. Når lagringsmediene er makulert sendes de til metallgjenvinning.

Sikkerhetsmakulering

Ragn-Sells sikrer at hemmelig informasjon forblir hemmelig.