Sikkerhetsmakulering - sikker makulering av dokumenter og annet.

Sikkerhetsmakulering

Sensitiv informasjon på avveie kan få store konsekvenser for din bedrift. Vi hjelper din bedrift med å destruere informasjonen på en forskriftsmessig og sikker måte.

Makulering av sensitive dokumenter

Ragn-Sells tilbyr to ulike løsninger for destruksjon av dokumenter som inneholder sensitiv informasjon. Som eneste aktør i markedet tilbyr vi mobil sikkerhetsmakulering, også kalt sikkerhetsmakulering på hjul. Løsningen innebærer at destruksjon av sensitiv informasjon foregår i et spesialbygget kjøretøy på lokasjon hos din bedrift. Den andre og mer tradisjonelle løsningen er innhenting av beholdere som blir transportert til anlegg for destruksjon. Begge løsningene innebærer at vi leverer plomberte beholdere med slisse for innkast.

Papir fra makulering gjenvinnes til nye papirprodukter. Dette sparer miljøet ettersom det kreves mindre energi, og fører til mindre utslipp av organiske avfallstoffer, ved å resirkulere papir isteden for å produsere nytt.

Sikker makulering på hjul

Sikker makulering på hjul (mobil dokumentmakulering) er et nytt destruksjonskonsept med økt søkelys på sikkerhet. Kort fortalt, vi transporterer makuleringsfabrikken til våre kunder ved hjelp av et spesialkjøretøy som makulerer i henhold til P-2 og P-4 standard. Løsningen passer godt for bedrifter som er særskilt opptatt av sikkerhet, bedriftens kontaktperson kan følge med på makuleringen via et kamera som er plassert inne i kjøretøyet. Etter endt makulering plomberes beholder(e) av vårt sikkerhetsklarerte personell og plasseres tilbake på sin plass. Sikker makulering på hjul tilbys på Lørenskog (i Oslo-området), Gardermoen, Hamar, Lier og i Moss med omegn.

Mer om konseptet sikker makulering på hjul (PDF)
Mer om sikkerhet rundt konseptet (PDF)

Sikkerhetsmakulering til anlegg

Med denne løsningen henter vårt sikkerhetsklarerte personell det som skal makuleres, og frakter det trygt til nærmeste anlegg for destruksjon. Anlegget er adgangskontrollert og videoovervåket for å sikre den sensitive informasjonen. Materialet som blir samlet inn blir makulert fortløpende på et godkjent anlegg.

Mer om konseptet sikkerhetsmakulering til anlegg (PDF)

Makulering av lagringsmedia

Ragn-Sells tilbyr også makulering av lagringsmedia. Selv om du sletter all informasjon fra en lagringsdisk vil det bestandig være en mulighet for at enkelte kan hente ut denne informasjonen igjen. Sensitiv informasjon på avveie kan ha store konsekvenser på omdømme og økonomi.

Makulering av lagringsmedia omfatter:

  • Harddisker
  • Mobiltelefoner
  • Backup-taper
  • Minnepenner 
  • Disketter
  • M.m

Lagringsmedia makuleres til små fragmenter som gjør det umulig for andre å finne tilbake til den originale informasjonen. Når lagringsmediene er makulert sendes de til metallgjenvinning.