Sikkerhetsmakulering

Sensitiv informasjon på avveie kan få store konsekvenser for din bedrift. Vi hjelper din bedrift med å destruere informasjonen på en forskriftsmessig og sikker måte.

Makulering av sensitive dokumenter

Ragn-Sells tilbyr to ulike løsninger for destruksjon av dokumenter som inneholder sensitiv informasjon. Som eneste aktør i markedet tilbyr vi mobil sikkerhetsmakulering. Løsningen innebærer at destruksjon av sensitiv informasjon foregår i et spesialbygget kjøretøy hos din bedrift.

Den andre og mer tradisjonelle løsningen er innhenting av beholdere som blir transportert til anlegg for destruksjon. Begge løsningene innebærer at vi leverer plomberte beholdere med slisse for innkast.

Papir til makulering gjenvinnes til nye papirprodukter. Dette sparer miljøet ettersom det kreves mindre energi, og fører til mindre utslipp av organiske avfallstoffer, ved å resirkulere papir isteden for å produsere nytt.

Mobil sikkerhetsmakulering

Mobil sikkerhetsmakulering er et nytt destruksjonskonsept med økt søkelys på sikkerhet. Kort fortalt, vi transporterer makuleringsfabrikken til våre kunder ved hjelp av et spesialkjøretøy som makulerer i henhold til P-2 og P-4 standard. Løsningen passer godt for bedrifter som er særskilt opptatt av sikkerhet, bedriftens kontaktperson kan følge med på makuleringen via et kamera som er plassert inne i kjøretøyet. Etter endt makulering plomberes beholder(e) av vårt sikkerhetsklarerte personell og plasseres tilbake på sin plass. Mobil sikkerhetsmakulering tilbys på Lørenskog (i Oslo-området), Gardermoen, Hamar, Lier og i Moss med omegn.

Mer om konseptet mobil sikkerhetsmakulering (PDF)

Sikkerhetsmakulering til anlegg

Med denne løsningen henter vårt sikkerhetsklarerte personell det som skal makuleres, og frakter det trygt til nærmeste anlegg for destruksjon. Anlegget er adgangskontrollert og videoovervåket for å sikre den sensitive informasjonen. Materialet som blir samlet inn blir makulert fortløpende på et godkjent anlegg.

Mer om konseptet sikkerhetsmakulering til anlegg (PDF)

Makulering av lagringsmedia

Ragn-Sells tilbyr også makulering av lagringsmedia. Selv om du sletter all informasjon fra en lagringsdisk vil det bestandig være en mulighet for at enkelte kan hente ut denne informasjonen igjen. Sensitiv informasjon på avveie kan ha store konsekvenser på omdømme og økonomi.

Makulering av lagringsmedia omfatter

  • Harddisker
  • Mobiltelefoner
  • Backup-taper
  • Minnepenner
  • Disketter
  • Andre liknende enheter

Lagringsmedia makuleres til små fragmenter som gjør det umulig for andre å finne tilbake til den originale informasjonen. Når lagringsmediene er makulert sendes de til metallgjenvinning.

Avfallsløsninger som er tilpasset din bransje.

Bransjeløsninger

Ragn-Sells har unik kompetanse og lang erfaring med håndtering av avfall på fra ulike bransjer. Ta en titt på våre bransjeløsninger.

Ragn-Sells kundeportal

Kundeportal

I kundeportalen kan du administrere avfallshåndteringen digitalt, alle våre kunder har tilgang til denne gratis.

Produkter og utstyr

Produkter og utstyr

I vår oversikt med produkter og utstyr finner du alt du trenger for god avfallshåndtering til det beste for miljøet og lommeboka.

Guide for kildesortering

Sorteringsguide

Ragn-Sells benytter nasjonal merkeordning for avfall, i vår guide for kildesortering finner du mer informasjon om kildesortering.

Suge- og spyletjenester

Suge- og spyletjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av suge- og spyletjenester som dekker de fleste behov. Det er døgnvakt for disse tjenestene.

Trykk her for å finne ut mer om What a waste.

What a waste

Avfall er en skattekiste full av viktige råvarer som kan brukes på nytt. Finn ut mer om Ragn-Sells sin kampanje "What a waste".