Bransjeløsning for skoler og universiteter

Ved en oversiktlig avfallsløsning vil det være enklere for både ansatte, elever og studenter å forholde seg til hvordan kildesorteringen skal foregå. Ragn-Sells har lang erfaring med avfallsløsninger for skoler, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner. Vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester og utstyr, samt rådgivning og materiell når det gjelder merking.

Ryddig for skolen - ryddig for miljøet

Gjennomtenkte og utprøvde løsninger for avfallshåndtering holder lokalene og eiendommen ryddig og ren. Vi skreddersyr løsninger for mottak av avfall, med effektive avfallsrom og sorteringsstasjoner.

Ragn-Sells ser en begynnelse der andre ser en slutt, vi streber alltid etter å gjenvinne mest mulig av avfallet til nye produkter og materialer. Matavfall blir til biomasse, som igjen kan foredles til biogass. Papir og papp blir til nye papp- og papirprodukter, slik bidrar vi til et mer sirkulært samfunn.

Vi hjelper deg med å forbedre avfallshåndteringen på skoler og universiteter.

Skoler og universiteter har ulike behov

Skoler og universiteter er ulike både med tanke på størrelse, utforming og beliggenhet. Noen har tilgang til avfallsrom, andre benytter uterom eller andre arealer til oppbevaring av avfall. I tillegg finnes behov for at avfallet hentes fra sorteringsstasjoner i etasjer/arealer. Det er viktig med god merking og veiledning når det gjelder kildesortering, for at ansatte, elever og studenter skal forstå hvordan sorteringen skal foregå.

Behovet for kontroll og dokumentasjon gjeldende avfallsmengder og sortering er økende. Både på grunn av HMS, dokumentering av miljøeffekter og kontroll på kostnader. Våre rapporter og statistikker dokumenterer oppdrag, kostnader, avfallsvolum og sorteringsgrad. Vi tilbyr standardrapporter, som enkelt kan lastes ned fra vår gratis kundeportal og benyttes som dokumentasjon til myndighetene m.m. Skreddersydde rapporter kan bestilles ved behov.

Hva kan inngå i en avfallsløsning for skoler og universiteter?

Det benyttes et bredt spekter av leverandører for å finne det riktige utstyret og den beste løsningen for hver skole eller hvert universitet.

Kartlegging av behov
Design av tilpasset avfallsløsning
Behandling av sensitive dokumenter
Sikker sletting av digitale medier
Kildesorteringsmøbler i ulike design
Nødvendig dokumentasjon og rapporter
Grunnleggende kurs innen avfall
Opplæring på stedet og tilpasset kursing
Tilpasset sorteringsguide og merking
Kundeportal for enklere bestillinger

Gode og utprøvde bransjeløsninger

Skreddersydde avfallsrom og sorteringsstasjoner
Funksjonelle avfallsrom, sorteringsstasjoner og utearealer gjør det lettere å håndtere avfallet i hverdagen. Vi har mange forskjellige typer løsninger og utstyr for å optimalisere logistikken rundt avfallet.

Guide for kildesortering
Skolen eller universitetet vil få en tilpasset guide for kildesortering, slik at alle forstår hvorfor sortering er viktig, og hvordan de ulike avfallstypene skal sorteres. Ragn-Sells benytter nasjonal standard til guider og merking.

Grunnleggende kurs innen avfall og miljø
Kurset støtter opp under din bedrifts ISO-sertifisering gjennom å øke de ansattes bevissthet rundt miljøspørsmål.

Grønn mann
Utvidet opplæring, kursing og oppfølgning fra en samarbeidspartner i det daglige. Større enheter har mulighet for å leie en «grønn mann» som tar seg av avfallshåndteringen.

Dokumentasjon og rapportering
Skolen eller universitetet vil lettere kunne nå eventuelt definerte miljømål med god dokumentasjon og rapportering. Skreddersydde rapporter kan spesialbestilles ved behov, gratis standardrapporter i vår kundeportal er alltid inkludert.

Alt tilpasses
Vårt motto er knirkefri avfallshåndtering, vårt mål er fornøyde kunder som tar miljøet på alvor. Derfor tilpasser vi løsninger etter deres behov.

Komprimerende utstyr

Komprimere

Ved å komprimere avfall kan antall transporter reduseres kraftig. vi hjelper deg med riktig utstyr.

Ragn-Sells kundeportal

Kundeportal

I kundeportalen kan du administrere avfallshåndteringen digitalt, alle våre kunder har tilgang til denne gratis.

Kurs om avfall og miljø

Kurs

Grunnleggende kurs om avfall og miljø gjennomføres digitalt og støtter opp under din bedrifts ISO-sertifisering.

Nasjonal merkeordning

Merking

Ragn-Sells benytter nasjonal merkeordning for avfall, her finner du mer informasjon om merking og kildesortering.

Kontakt oss

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling.

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)