Bransjeløsning avfall for skoler og universiteter

Bransjeløsning for skoler og universiteter

Ved en oversiktlig avfallsløsning vil det være enklere for både ansatte, elever og studenter å forholde seg til hvordan kildesorteringen skal foregå. Ragn-Sells har lang erfaring med avfallsløsninger for skoler, universiteter og andre utdanningsinstitusjoner. Vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester og utstyr, samt rådgivning og materiell når det gjelder merking.

Bransjeløsning for avfall fra skoler og universiteter.

Ryddig for skolen - ryddig for miljøet

Gjennomtenkte og utprøvde løsninger for avfallshåndtering holder lokalene og eiendommen ryddig og ren. Vi skreddersyr løsninger for mottak av avfall, med effektive avfallsrom og sorteringsstasjoner.

Ragn-Sells ser en begynnelse der andre ser en slutt, vi streber alltid etter å gjenvinne mest mulig av avfallet til nye produkter og materialer. Matavfall blir til biomasse, som igjen kan foredles til biogass. Papir og papp blir til nye papp- og papirprodukter, slik bidrar vi til et mer sirkulært samfunn.

Vi hjelper deg med å forbedre avfallshåndteringen på skoler, universiteter og høgskoler.

Skoler og universiteter har ulike behov

Skoler og universiteter er ulike både med tanke på størrelse, utforming og beliggenhet. Noen har tilgang til avfallsrom, andre benytter uterom eller andre arealer til oppbevaring av avfall. I tillegg finnes behov for at avfallet hentes fra sorteringsstasjoner i etasjer/arealer. Det er viktig med god merking og veiledning når det gjelder kildesortering, for at ansatte, elever og studenter skal forstå hvordan sorteringen skal foregå.

Behovet for kontroll og dokumentasjon gjeldende avfallsmengder og sortering er økende. Både på grunn av HMS, dokumentering av miljøeffekter og kontroll på kostnader. Våre rapporter og statistikker dokumenterer oppdrag, kostnader, avfallsvolum og sorteringsgrad. Vi tilbyr standardrapporter, som enkelt kan lastes ned fra vår gratis kundeportal og benyttes som dokumentasjon til myndighetene m.m. Skreddersydde rapporter kan bestilles ved behov.

Hva kan inngå i en avfallsløsning for skoler og universiteter?

Det benyttes et bredt spekter av leverandører for å finne det riktige utstyret og den beste løsningen for hver skole eller hvert universitet.

Kartlegging av behov
Design av avfallsløsning tilpasset behov
Trygg behandling av sensitive dokumenter
Løsninger for sikker sletting av digitale medier
Kildesorteringsmøbler i ulike design
Nødvendig dokumentasjon og rapporter
Grunnleggende digitalt kurs om avfall og miljø
Opplæring på stedet og tilpasset kursing
Korrekt merking og tilpasset sorteringsguide
Kundeportal for enklere bestillinger m.m

Gode og utprøvde bransjeløsninger

Skreddersydde avfallsrom og sorteringsstasjoner
Funksjonelle avfallsrom, sorteringsstasjoner og utearealer gjør det lettere å håndtere avfallet i hverdagen. Vi har mange forskjellige typer løsninger og utstyr for å optimalisere logistikken rundt avfallet.

Guide for kildesortering
Skolen eller universitetet vil få en tilpasset guide for kildesortering, slik at alle forstår hvorfor sortering er viktig, og hvordan de ulike avfallstypene skal sorteres. Ragn-Sells benytter nasjonal standard til guider og merking.

Grunnleggende kurs innen avfall og miljø
Kurset støtter opp under din bedrifts ISO-sertifisering gjennom å øke de ansattes bevissthet rundt miljøspørsmål.

Grønn mann
Utvidet opplæring, kursing og oppfølgning fra en samarbeidspartner i det daglige. Større enheter har mulighet for å leie en «grønn mann» som tar seg av avfallshåndteringen.

Dokumentasjon og rapportering
Skolen eller universitetet vil lettere kunne nå eventuelt definerte miljømål med god dokumentasjon og rapportering. Skreddersydde rapporter kan spesialbestilles ved behov, gratis standardrapporter i vår kundeportal er alltid inkludert.

Alt tilpasses
Vårt motto er knirkefri avfallshåndtering, vårt mål er fornøyde kunder som tar miljøet på alvor. Derfor tilpasser vi løsninger etter deres behov.

Ragn-Sells kundeportal

Ragn-Sells kundeportal

I vår kundeportal kan du bestille tømminger, ta ut rapporter, se fakturaer og finne annen nyttig informasjon om avfallshåndteringen. Kundeportalen er enkel i bruk og kan benyttes av alle våre kunder.

Gå til kundeportal
Komprimerende utstyr reduserer antall transporter kraftig.

Komprimerende utstyr

Ved å komprimere avfall kan antall transporter reduseres kraftig. Det finnes mange ulike komprimeringsløsninger, vi hjelper deg med å finne den som passer ditt behov.

Gå til oversikt komprimerende utstyr
Nasjonal merkeordning

Nasjonal merkeordning

Ragn-Sells benytter nasjonal merkeordning for avfall, som kunde av Ragn-Sells kan du enkelt sette opp din egen sorteringsguide på nett. Her finner du mer informasjon om kildesortering.

Gå til guide for kildesortering
Kurs om avfall og miljø.

Kurs om avfall og miljø

Det grunnleggende kurset gjennomføres digitalt og støtter opp under din bedrifts ISO-sertifisering gjennom å øke de ansattes bevissthet rundt miljøspørsmål.

Gå til kurs om avfall og miljø
Sirkulære løsninger fra Ragn-Sells.

Sirkulære løsninger

Vi leter alltid etter gode løsninger for din bedrifts avfall. Vår visjon er at alt avfall skal gjenvinnes og bli til nye produkter, vi tilbyr sirkulære løsninger for en rekke typer avfall. Trykk på linken for å se våre sirkulære løsninger.

Gå til våre sirkulære løsninger

Kontakt oss

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Ragn-Sells lagrer og bruker opplysningene du fyller inn i dette skjemaet slik at vi kan svare på din henvendelse, utføre kredittsjekk og eventuelt muliggjøre leveranse av en bestilling. 

Les hvordan Ragn-Sells håndterer personopplysninger (åpnes i nytt vindu)