Organiske løsemidler uten halogen

Organic solvents, non-halogenated

Her finner du generell informasjon om sortering av organiske løsemidler uten halogen. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Organiske løsemidler uten halogen
Organiske løsemidler uten halogen
Bilde av organiske løsemidler uten halogen.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7042

Dokumenter for nedlastning
Ja takk organiske løsemidler uten halogen Ja
 • Aceton
 • Aldehyder
 • Alkoholer
 • Avisningsvæske
 • Benzen
 • Etanol
 • Eter
 • Ketoner
 • Kondensfjerner
 • Lynol
 • Metanol
 • Tennvæske
 • Terpentin
 • Toluen
 • Tynner
 • Vindusspylevæske
 • White spirit
 • Xylen
Nei takk organiske løsemidler uten halogen Nei
 • Bremsevæsker
 • Frost og kjølevæsker
 • Organiske løsemidler med halogen
 • Andre avfallstyper

Videre behandling av organiske løsemidler uten halogen

Destrueres ved høytemperatur-forbrenning med energigjenvinning i godkjente anlegg. Avgasser blir renset slik at mengden utslipp er minimale. Anlegg som forbrenner dette avfallet må overholde krav til blant annet forbrenningstemperatur, oppholdstid, støttebrenner, innmating og utslippsgrenser til luft og vann. Forurensningsmyndighetene stiller også krav til omfattende utslippsmålinger.

Forslag EAL-kode og UN-nummer

Tabellen inneholder forslag til EAL-koder og UN-numre.
Type EAL UN
Aceton 140603 1090
Aldehyder 140603 1989
Alkoholer 140603 1987
Andre organiske løsemidler 140603
070104
1993
Avisningsvæske 140603 -
Benzen 140603 1114
Etanol 140603 1170
Eter 140603 3271
Ketoner 140603 1224
Kondensfjerner 160508 -
Lynol 140603 1263
Metanol 140603 1230
Tennvæske 140603 1993
Terpentin 140603 1299
Toluen 140603 1294
Tynner 140603 1993
Vindusspylevæske 140603 1993
White spirit 140603 1300
Xylen 070104 1307

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 7042
Avfallstype Organiske løsemidler uten halogen
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 140603, 070104, 160508, 070104
ADR/Farlig gods Klassifiseringspliktig
Forslag UN-nummer Se tabell ovenfor