Vindusruter med PCB

Windows containing PCBs

Her finner du generell informasjon om sortering og behandling av vindusruter med PCB. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Vindusruter med PCB
Vindusruter med PCB
Bilde av vindusruter med PCB.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7211

Dokumenter for nedlastning
Ja takk vindusruter med pcb Ja
  • Norskproduserte vinduer fra 1965 til og med 1975
  • Importerte vinduer til og med 1980
Nei takk vindusruter med pcb Nei
  • Vindusruter med klorparafiner (produsert fra 1975 frem til 1990)
  • Vindusruter med ftalater (produsert fra 1990 frem til 2005)
  • Feilsortering kan medføre høye sorteringstillegg

Videre behandling av vindusruter med pcb

Materialgjenvinnes hvis mulig, alternativt destrueres eller deponeres komponenter i henhold til norske lover og forskrifter.

Viktig informasjon

  1. Vindusrutene skal krysspikres stående på pall eller leveres i glasstativ, kan også stables i container
  2. Må leveres hele, sprekker skal tapes
  3. Skriv årstall og leverandør på rutene med tusj

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 7211
Avfallstype Vindusruter med PCB
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 170902
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig