Guide til avfallsdeklarering

Guide til avfallsdeklarering

Avfallsdeklarering er en viktig prosess for å sikre at farlig avfall håndteres på en trygg og miljøvennlig måte. Håndtering av denne typen avfall krever nøyaktighet og kunnskap om gjeldende regelverk. I denne guiden vil vi se på det du trenger å vite om avfallsdeklarering, fra hva det er til hvordan det fungerer, og hvilke krav som stilles til deklarering av farlig avfall.

19. jun 2024

Hva er avfallsdeklarering?

Avfallsdeklarering er en formell prosess hvor bedrifter og organisasjoner rapporterer hvilke typer avfall de produserer og i hvilke mengder. Denne deklareringen er spesielt viktig når det gjelder farlig avfall, som krever spesialbehandling for å minimere skader på miljø og helse. Avfallsdeklarering sikrer sporbarhet og riktig håndtering av farlig avfall, fra produksjonssted til endelig behandling.

Hvordan fungerer avfallsdeklarering?

Prosessen med avfallsdeklarering kan virke kompleks, men den kan brytes ned i enkelte trinn som gjør det enklere å forstå. Her er en oversikt over hvordan avfallsdeklarering fungerer:

  1. Identifikasjon av avfall: Først må avfallet identifiseres og klassifiseres. Dette gjøres ved å bestemme avfallstypen og farlighetsgrad i henhold til gjeldende regelverk. Enhver bedrift plikter å ha sikkerhetsdatablader for sine produkter tilgjengelig.
  2. Registrering i systemet: Når avfallet er identifisert, registreres det i et offisielt deklareringssystem. I Norge brukes systemet Avfallsdeklarering.no, hvor alle genererte farlige avfallstyper må deklareres.
  3. Utfylling av deklarasjon: Bedrifter fyller ut detaljerte opplysninger om avfallet, inkludert type, mengde, opprinnelse og behandling. Dette sikrer sporbarhet gjennom hele avfallshåndteringsprosessen. Vi anbefaler alle våre kunder å bestille en NFFA-veileder, denne kan bestilles hos vårt kundesenter.
  4. Elektronisk innsending: Deklarasjonen sendes elektronisk til myndighetenes og godkjente avfallshåndtereres systemer. Dette bidrar til en effektiv og pålitelig rapportering.
  5. Transport og behandling: Når avfallstransporten starter, følger den vedlagte dokumentasjonen med avfallet til det når endelig behandlingssted. Avfallshåndteringsbedrifter som Ragn-Sells har spesialiserte løsninger for å sikre at alt skjer i henhold til regelverket.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet

FarligEnkelt miljøskap fra Ragn-Sells er bygget for forsvarlig og trygg oppbevaring av farlig avfall. (Foto: Ragn-Sells)

FarligEnkelt™ miljøskap er utformet i henhold til regelverket for oppbevaring av farlig avfall og leveres til fastpris. Før Ragn-Sells henter avfallet må det utføres en elektronisk deklarering. (Foto: Ragn-Sells)

Hva er kravene for deklarering av farlig avfall?

Deklarering av farlig avfall er underlagt strenge krav for å sikre både sikkerhet og miljøbeskyttelse. Her er noen av de viktigste kravene:

  1. Korrekt klassifisering: Avfallet må klassifiseres riktig i henhold til norske og europeiske regelverk. Dette inkluderer bruk av korrekte EAL-koder (Europeisk AvfallsListe).
  2. Nøyaktig mengdebestemmelse: Mengden avfall må oppgis nøyaktig. Dette bidrar til riktig håndtering og fakturering samt til statistisk overholdelse.
  3. Detaljer om opprinnelse og behandling: Bedrifter må oppgi nøyaktig informasjon om hvor avfallet kom fra, hvilken type virksomhet som har produsert det, og forventet behandlingsmetode.
  4. Sikker transport: Transportører av farlig avfall må være godkjente og følge spesifikke retningslinjer for sikker transport. Dette inkluderer merking, emballering og dokumentasjon.
  5. Regelmessig oppdatering: Deklarasjonen må oppdateres regelmessig for å reflektere eventuelle endringer i produksjon, typer avfall eller mengder.

Ønsker du hjelp med elektronisk deklarering?

Å navigere gjennom regelverk og sikre korrekt avfallsdeklarering kan være utfordrende. Hos Ragn-Sells tilbyr vi profesjonell hjelp med elektronisk deklarering av farlig avfall. Våre eksperter står klare til å assistere deg gjennom hele prosessen, fra identifikasjon til endelig rapportering.

Finn ut mer om og få hjelp med avfallsdeklarering

Ved å følge retningslinjene for avfallsdeklarering kan du være sikker på at ditt farlige avfall håndteres på en ansvarlig og miljøvennlig måte.

Produkter og utstyr for farlig avfall

Utstyr

I vår oversikt med produkter og utstyr finner du utstyr som skal benyttes ved oppbevaring og behandling av farlig avfall.

Guide for kildesortering av farlig avfall

Kildesortering

I vår guide for kildesortering finner du en oversikt med farlige avfallstyper og mer informasjon om disse.

Relevante artikler