Ragn-Sells har gode løsninger for farlig avfall.

Vi gjør farlig avfall ufarlig

Hos Ragn-Sells er 75 personer daglig involvert i arbeidet med å håndtere farlig avfall på en forsvarlig og miljøvennlig måte.

15. okt 2019

- Farlig avfall er rett og slett avfall som inneholder stoffer som kan være skadelige for mennesker, dyr eller miljø på kort eller lang sikt, sier Per Hallerud, leder for håndtering av farlig avfall i Ragn-Sells.

Konsekvensene ved feilhåndtering kan være alvorlige, og det er viktig at avfallet sorteres ut fra de tradisjonelle avfallsstrømmene.

- De farlige stoffene må ut, for å unngå spredning til luft, vann og jord. Våre ansatte har lang erfaring og vet hvordan de ulike typene avfall skal håndteres på best måte. Amalgamplomber behandles ikke på samme måte som betongkonstruksjoner, sier han.

Farlig avfall kan også gjenvinnes

Like viktig som erfaring, er evnen til å holde seg oppdatert, mener Hallerud. Det dukker nemlig opp nye typer farlig avfall hvert eneste år, og forskningen på feltet går framover.

- Et godt eksempel fra tidligere, er vinduer. På 60- og 70-tallet brukte produsentene PCB for å lage isolerglassruter, helt til det ble forbudt fordi PCB viste seg å være skadelig. Produsentene gikk over til å bruke klorparafin de neste 10-20 årene, før vi fant ut at det faktisk var nesten like ille, sier Hallerud.

I dag gjøres det store teknologiske fremskritt når det gjelder gjenbruk og gjenvinning – også av farlig avfall.

- Det som kan materialgjenvinnes, blir materialgjenvunnet. Blant annet jobbes det med løsninger for kjøle- og bremsevæske som kan renses og brukes på nytt. Veldig mye av det farlige avfallet går til forbrenning, og da er det forbrenningsovnenes egenskaper som avgjør hvordan det kan brukes. Blant annet kan det brukes til å produsere fjernvarme, energi og alternativt brensel. På denne måten tar vi de farlige stoffene ut av kretsløpet, forklarer han.

Ragn-Sells tilbyr skreddersydde avfallsløsninger til farlig avfall for alle sine kunder.

Ragn-Sells tilbyr skreddersydde avfallsløsninger til farlig avfall for alle sine kunder. Foto: Ragn-Sells

Skreddersyr avfallsløsninger

Ragn-Sells tar imot farlig avfall fra selskaper i ulike bransjer, blant annet bygg og anlegg, bilverksteder, offshore og kjemisk industri. Hvert selskap har ulike behov og krav.

- Vi skreddersyr avfallsløsninger etter hver enkelt kundes behov, og kan gi råd når det gjelder spørsmål rundt oppbevaring, emballasjetyper og deklarering. Vi tar hånd om alt av innsamling, transport, sortering, viderebehandling og dokumentasjon, sier Hallerud, som avslutter med litt skryt til norske industribedrifter:

- Hele 95 prosent av det farlige avfallet i Norge leveres til godkjente mottak, så det er ingen tvil om at dette er noe som blir tatt på alvor.

Visste du at?

Selv små litiumbatterier inneholder så store mengder energi at det lett kan forårsake alvorlige eksplosjoner og branner? Av den grunn skal du aldri kaste dette sammen med andre typer avfall. Alle typer batterier skal kildesorteres.

Neglelakk, hårspray og mange andre typer skjønnhetsprodukter er klassifisert som farlig avfall? Denne typen produkter skal aldri kastes i blandet avfall (restavfall).

Produkter og utstyr for farlig avfall

Utstyr

I vår oversikt med produkter og utstyr finner du utstyr som skal benyttes ved oppbevaring og behandling av farlig avfall.

Guide for kildesortering av farlig avfall

Kildesortering

I vår guide for kildesortering finner du en oversikt med farlige avfallstyper og mer informasjon om disse.

Relevante artikler