Selskapsinformasjon

Ragn-Sells er et 100% familieeid miljø- og gjenvinningsselskap etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Vår kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produserer vi sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet.

Fokus på innovasjon og bærekraft

Vår viktigste oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet. Vi jobber derfor kontinuerlig med innovasjon for å løfte avfallet oppover i avfallshierarkiet og øke gjenvinningsgraden. Vi er også opptatt av å ta vare på samfunnet rundt oss og var det første selskapet i Norge til å bli sertifisert innen samfunnsansvar.

Vi kan hjelpe deg

Vi har et bredt utvalg av utstyr, en moderne bilflåte, anlegg med alle nødvendige tillatelser, kompetente medarbeidere og gode tekniske løsninger for deg som kunde. I tillegg er vi landsdekkende, så vi er helt sikre på at vi kan hjelpe deg uansett om oppdraget er stort eller lite.

Ragn-Sells i Norge

Ragn-Sells i Norge

Over 30 års virksomhet i Norge
Over 430 ansatte
Omsetning på over 2,7 milliarder NOK (2022)
24 avdelinger
8 datterselskaper

Trykk her for å finne ut mer om What a waste.

What a waste

Avfall er en skattekiste full av viktige råvarer som kan brukes på nytt. Finn ut mer om Ragn-Sells sin kampanje "What a waste".