Fakta og informasjon om Ragn-Sells AS.

Selskapsinformasjon

Ragn‐Sells er et 100% familieeid miljø- og gjenvinningsselskap etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Vår kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produserer vi sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet.

Fokus på innovasjon og bærekraft

Vår viktigste oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet. Vi jobber derfor kontinuerlig med innovasjon for å løfte avfallet oppover i avfallshierarkiet og øke gjenvinningsgraden. Vi er også opptatt av å ta vare på samfunnet rundt oss og er det første selskapet i Norge som er sertifisert på samfunnsansvar

Vi kan hjelpe deg

Vi har et bredt utvalg av utstyr, en moderne bilflåte, anlegg med alle nødvendige tillatelser, kompetente medarbeidere og gode tekniske løsninger for deg som kunde. I tillegg er vi landsdekkende, så vi er helt sikre på at vi kan hjelpe deg uansett om oppdraget er stort eller lite.

Fakta om Ragn-Sells AS.

Ragn-Sells i Norge

  • Over 30 års virksomhet i Norge
  • 430 ansatte
  • Omsetning på over 1,6 milliarder NOK (2019)
  • 22 avdelinger
  • 8 datterselskaper