Tømming og kontroll av oljeutskiller

Ragn-Sells sørger for tømming, rengjøring og kontroll av din oljeutskiller. Våre biler er naturligvis ADR-godkjente, det vil si at de er utstyrt slik at de har godkjenning til å frakte forskjellige farlige stoffer og gjøre jobben skikkelig. Alt avfallet leveres til godkjente mottak for farlig avfall. Tømming og kontroll skal skje minst en gang per år, intervaller for tømming er ofte definert i de lokale forskriftene. Utover dette hjelper vi deg ved behov.

Eier av anlegg med oljeutskiller er pålagt

  • Registrere oljeutskiller hos kommune eller fylkesmann
  • Ha en drifts- og vedlikeholdsavtale med leverandør som rapporterer til kommune eller fylkesmann
  • Ha en avtale om prøvetaking av oljeutslipp som rapporteres til kommune eller fylkesmann

Totalpakke drift av oljeutskiller

Som kunde av Ragn-Sells kan du være trygg på at alt blir tatt hånd om, og rapportert riktig kommune eller fylkesmann. Vi tar oss av dette, slik at du kan fokusere på den daglige driften.

  • Tømming, rengjøring og kontroll av oljeutskiller
  • Deklarasjon av avfallet
  • Prøvetaking
  • Rapportering og dokumentasjon til kommune eller fylkesmann

Ta kontakt med oss dersom du skal gå til anskaffelse av en ny oljeutskiller.

Tømming av sandfang og gatesluk

Sandfang

Finn ut mer om tømming av sandfang og gatesluk.