Suging av våte og tørre masser

Ragn-Sells har suge- og spylebiler som kan suge de fleste våte og tørre masser. Har du en utfordring er det stor sjanse for at vi kan hjelpe deg.

Eksempler på masser vi kan suge opp med supersuger

  • Singel fra tak
  • Stubbloftsleire
  • Pukk og leca (bilene kan også blåse pukk og leca)
  • Gummigranulat fra kunstgressbaner
  • Blottlegging av kabler
  • Sement og gips i pulverform
Tømming av sandfang og gatesluk

Sandfang

Finn ut mer om tømming av sandfang og gatesluk.