Tømming og rengjøring av fettutskiller

Ragn-Sells tar hånd om tømming og rengjøring av din fettutskiller i henhold til lokale forskrifter. Våre biler har utstyr for å gjøre jobben skikkelig, alt avfallet leveres til godkjente mottak.

Eier av anlegg med fettutskiller er pålagt

  • Registrere fettutskiller hos kommune eller fylkesmann
  • Ha en drifts- og vedlikeholdsavtale for tømming av fettutskiller

En vanlig løsning for våre kunder er tømming og rengjøring etter faste intervaller i henhold til lokale forskrifter, og ekstra ved behov.

Tømming av sandfang og gatesluk

Sandfang

Finn ut mer om tømming av sandfang og gatesluk.