Tømming og rengjøring av fettutskiller.

Tømming og rengjøring av fettutskiller

Ragn-Sells tar hånd om tømming og rengjøring av din fettutskiller. Våre biler har alt det utstyret som trengs for å gjøre jobben skikkelig, alt avfallet leveres til godkjente mottak. En vanlig løsning for våre kunder er tømming og rengjøring etter faste intervaller i henhold til lokale forskrifter, og ekstra ved behov.

Eier av anlegg med fettutskiller er pålagt

  1. Å registrere fettutskiller hos kommune eller fylkesmann
  2. Å ha en drifts- og vedlikeholdsavtale for tømming av fettutskiller

Dersom du skal gå til anskaffelse av en ny fettutskiller, finner du nyttig informasjon på nettsidene til Odin Maskin AS.