Tømming av sandfang og spyling av gårdsplass.

Tømming av sandfang og gatesluk

For å sikre seg mot oversvømmelser og vannskader ved kraftig nedbør er det viktig at sandfang og gatesluk kontrolleres og tømmes regelmessig.

Vi har utstyr som er godt egnet til tømming og rengjøring av sandfang. Dette er en tjeneste som både privatpersoner, borettslag, sameier, bedrifter og det offentlige ofte benytter seg av.

Spyling av gårdsplass og tømming sandfang

Vi anbefaler å kombinere spyling av gårdsplass, fortau o.l med tømming av gatesluk og sandfang. Vi spyler først og tømmer sandfang etterpå. På denne måten sparer du tid på feiing og andre tjenester.

Tømming av sandfang

Her ser du en video som viser tømming av sandfang utenfor en bensinstasjon. Vi tømmer både sandfang og gatesluk.