Tømming av sandfang og gatesluk

For å sikre seg mot oversvømmelser og vannskader ved kraftig nedbør er det viktig at sandfang og gatesluk kontrolleres og tømmes regelmessig.

Ragn-Sells har utstyr som er godt egnet til tømming og rengjøring av sandfang. Tømming av sandfang er en tjeneste som både privatpersoner, borettslag, sameier, bedrifter og det offentlige benytter seg av.

Spyling av gårdsplass og tømming sandfang

Vi anbefaler å kombinere spyling av gårdsplass, fortau og liknende med tømming av gatesluk og sandfang. Vi spyler først og tømmer sandfang etterpå. På denne måten sparer du tid på feiing og andre tjenester.