Tanksanering og kontroll av oljetank eller parafintank

Har du en olje- eller parafintank? Vi sørger for tømming og sanering av din gamle olje- eller parafintank. Våre biler er naturligvis ADR godkjente, det vil si at de er utstyrt slik at de har godkjenning til å frakte forskjellige farlige stoffer og gjøre jobben skikkelig. Alt avfallet leveres til godkjente mottak for farlig avfall.

Tømming og rengjøring av olje- og parafintanker

Vi gassfrigjør, tømmer, rengjør olje -og parafintanker og utsteder attestasjonsskjema på at tanken er forskriftsmessig tømt og rengjort. Kopi av attestasjonsskjema må medbringes når tanken skal leveres for destruksjon. Attestasjonsskjema bør også sendes til kommune.

For å utføre tømming og rengjøring må toppen av tanken være blottlagt. Dersom det ikke finnes mannlokk på tanken må det skjæres et hull på ca 30x30 cm.(kan utføres av oss). I utgangspunktet skal alle tanker fjernes, men ligger tanken svært vanskelig til kan tankeier (huseier) avklare med kommunen om tanken etter rengjøring kan bli liggende. Alle rør som er koblet til tanken må fjernes.

Forurensningsrisiko og eieransvar av nedgravde tanker

Du risikerer å bli erstatningsansvarlig dersom du eier en gammel oljetank som begynner å lekke. Som eier er det du som er ansvarlig ved en oljelekkasje. For å redusere risiko for forurensning har myndighetene laget et regelverk for hvordan nedgravde oljetanker bør behandles. Det er du som tankeier som er ansvarlig for at den nedgravde tanken er i tilfredsstillende stand.

Forurensingsforskriften angir når de ulike typene oljetanker bør kontrolleres. En ordentlig kontroll utføres blant annet ved hjelp av ultralyd, som kan avdekke skjulte skader på tanken. Men når tanken er over en viss alder, vil det ofte være bortkastet å bruke penger på å kontrollere den. Erfaring er at ståltanker som har ligget i over 30 år sjelden kommer gjennom grundige sjekker. I årenes løp korroderer en ståltank både utenfra og innenfra.

Tømming av sandfang og gatesluk

Sandfang

Finn ut mer om tømming av sandfang og gatesluk.