Rørinspeksjon

Rørinspeksjon - kamerainspeksjon

Rørinspeksjon eller kamerainspeksjon foregår slik at et kamera føres inn i rørene og inspiserer disse innenfra. Dersom et rør ved gjentatte anledninger har tettet seg, er det fornuftig å foreta en rørinspeksjon for å finne ut hva som skal til for å utbedre/forbedre.

Høytrykkspyling før rørinspeksjon

Det er ofte behov for høytrykkspyling av rørene i forkant av en rørinspeksjon, dette for at kameraet skal komme skikkelig til. Rørinspeksjon og spyling utføres fra en bil utstyrt med spesialutstyr.

Feil som oftest avdekkes ved rørinspeksjon

  • Svanker med vannfylling
  • Motfall
  • Bruddskader
  • Ujevnheter i rørvegg
  • Avleiringer eller gjenstander i avløp

Hele kamerakjøringen lagres på minnepenn og kan leveres til deg dersom ønskelig.