Norges Idrettsforbund

Ragn Sells og Norges idrettsforbund har inngått en leverandøravtale som gir samtlige idrettslag rabatter på utstyr og tjenester til avfallshåndtering for arrangementer.

Avtalen inkluderer også spesialrådgivning fra Ragn-Sells til idretten om avfallshåndtering og miljø. Ragn-Sells ønsker å være en pådriver for at alle klubber og lag får mer miljøvennlige og kostnadseffektive avfallsløsninger.

Midler øremerket talentutvikling

I tillegg vil det i avtalen med Ragn-Sells avsettes midler øremerket talentutvikling. Ragn-Sells er svært glade for å kunne bidra til talentutvikling av unge idrettsutøvere, og gjennom denne avtalen få være med på å virkeliggjøre deres drømmer.

Ragn-Sells er samarbeidspartner med Norges Idrettsforbund og tilbyr gode medlemsfordeler og rådgivning.

Rabatterte priser for idrettslag tilknyttet NIF

  • Rabatt på leie av utstyr
  • Rabatt på transporttjenester
  • Rabatt på hovedfraksjonene restavfall og papp/papir
  • Øvrige fraksjoner/avfallstyper på forespørsel
  • 10% rabatt på containerutleie for privatpersoner tilknyttet Norges Idrettsforbund