Sorteringveileder og kildesortering fra Ragn-Sells AS.

Kildesortering

Her finner nyttig informasjon om kildesortering. Bruk gjerne søkefeltet til å finne den avfallstypen du er ute etter. Under hver avfallstype kan du blant annet laste ned et utskriftsvennlig fraksjonsmerke.

Hvorfor kildesortere?

Myndighetene, kundene og omgivelsene dine forventer at du kildesorterer avfallet, alle vet at det er bra for miljøet. Avfall er råvarer som kan gjenvinnes til nye produkter dersom det blir sortert riktig, enkelte avfallstyper kan du faktisk få betalt for. Om avfallet ikke kildesorteres må vi i Ragn-Sells sortere dette hos oss, dette kan føre til høyere kostnader og sorteringstillegg. Her finner du informasjon om hvordan du skal sortere avfallet under de ulike avfallstypene. Har du spørsmål, innspill eller ønsker materiell og merking til din bedrift, ta gjerne kontakt med oss.

Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.