Ragn-Sells guide for kildesortering.

Kildesortering

Her finner du en oversikt over ulike avfallskategorier til kildesortering. Under hver kategori finner du avfallstyper.

Avfallstyper til kildesortering

Vi har organisert vår guide for kildesortering med avfallskategorier, under hver kategori finner du relevante avfallstyper med all nødvendig informasjon. Har du spørsmål, innspill eller ønsker materiell og merking til din bedrift, ta gjerne kontakt med oss.

Avfallstyper - kategorier

Hvorfor kildesortere?

Myndighetene, kundene og omgivelsene dine forventer at du kildesorterer avfallet, alle vet at det er bra for miljøet. Avfall er råvarer som kan gjenvinnes til nye produkter dersom det blir sortert riktig, enkelte avfallstyper kan du faktisk få betalt for. Om avfallet ikke kildesorteres må vi i Ragn-Sells sortere dette hos oss, dette kan føre til høyere kostnader og sorteringstillegg.