Småbatterier

Small batteries

Her finner du informasjon om avfallstypen småbatterier, vi anbefaler å teipe polene på alle batterier for å unngå varmeutvikling. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF.

Småbatterier
Småbatterier
Bilde av småbatterier.
Avfallsgruppe

Farlig avfall

Fraksjonsnummer

7093

Dokumenter for nedlastning
Ja takk småbatterier Ja
  • Usorterte småbatterier
  • Sett teip på polene
Nei takk småbatterier Nei
  • Batterier fra verktøy og liknende
  • Blybatterier (bilbatterier)
  • Nødbatterier
  • Industribatterier
  • Kadmiumholdige batterier
  • Kvikksølvholdige batterier
  • Litiumbatterier

Videre behandling av småbatterier

Delvis materialgjenvinning, resten destrueres gjennom forbrenning (energigjenvinning).

Fraksjonsnummer 7093
Avfallstype Småbatterier
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 200133
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig

Utstyr for småbatterier