Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Småbatterier

Small batteries

Her finner du informasjon om avfallstypen småbatterier, vi anbefaler å teipe polene på alle batterier for å unngå varmeutvikling. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF.

Småbatterier
Bilde av småbatterier.

7093

Last ned fraksjonsmerke for Småbatterier
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,18 kb

Ja takk småbatterier

  • Usorterte småbatterier
  • Sett teip på polene

Nei takk småbatterier

  • Batterier fra verktøy og liknende
  • Blybatterier (bilbatterier)
  • Nødbatterier
  • Industribatterier
  • Kadmiumholdige batterier
  • Kvikksølvholdige batterier
  • Litiumbatterier

Videre behandling av småbatterier

Delvis materialgjenvinning, resten destrueres gjennom forbrenning (energigjenvinning).

Avfallsstoffnummer 7093
Avfallstype Småbatterier
Farlig avfall Ja
Deklarasjonspliktig Ja
Forslag EAL-kode 200133
ADR/Farlig gods Ikke klassifiseringspliktig